ترجمه مدرک موقت

سوالات متداول
1- ✔️آیا امکان ترجمه گواهی موقت وجود دارد؟ ✔️همان طور که در متن مقاله اشاره شد، امکان ترجمه رسمی و مورد تایید قوه قضاییه تنها برای گواهی های اصلی وجود دارد و امکان ترجمه گواهی موقت به صورت رسمی وجود ندارد.
2- ✔️شرایط ترجمه مدرک موقت چیست؟ ✔️اصلی ترین شرایط ترجمه مدرک موقت عدم وجود عبارت این گواهی ارزش ترجمه ندارد، بر روی متن گواهی موقت و دارا بودن تاریخ اعتبار می باشد. برای مطالعه جزئیات بیشتر به متن مقاله مراجعه شود.
3- ✔️مراحل ترجمه مدرک موقت چگونه انجام می شود؟  ✔️مطابق توضیحات ارائه شده در متن مقاله، در گام اول برای ترجمه مدرک موقت متقاضی باید نسبت به دریافت تاییدیه از دانشگاه خود اقدام کرده و سپس به دارالترجمه معتبر مراجعه کند.

برای مشاوره ترجمه مدرک موقت

برای مشاوره ترجمه مدرک موقت

تماس با سامانه ها

نظرات کاربران